REHAC gjenoppfinner europeerne gjennom historie, kunst og kulturell læring.

Økt migrasjon fører til nye utfordringer for lærere som vil møte behovene til flerkulturelle grupper av studenter med svært forskjellig bakgrunn og ulik opplæring og ofte traumatiske livserfaringer.

Målet med REHAC læring prosjektet er å utvikle nye læringsmetoder, materialer og verktøy kan hjelpe flyktningene til å navigere sine liv i sine nye land. Prosjektet ønsker spesielt å bruke ressurser i form av kultur, kunst og historie for å lette oppkjøpet av nye ferdigheter og ferdigheter. Spesielt i språk og karriereutvikling.

Prosjektet administreres av Euroakademiet i Hellas og prosjektpartnerne kommer fra Hellas, Italia, Slovenia, Norge og Sverige. I Norge deltar Universitetet i Sørøst-Norge. Alle deltakende organisasjoner har erfaring med voksenopplæring og integrering, og samarbeider med institusjoner som er enda mer involvert i læring for flyktninger.

Her kan du lese om metodene prosjektet har studert

Her kan du på lese om hvordan læringsbehov som prosjektet er kommet frem til

 

Læringspakkene utviklet i sammenheng med REHAC-prosjektet tilbyr et bredt spekter av forskjellige aktiviteter basert på kulturell læring. I denne håndboka presenterer vi to hovedpakker for læring, den ene for bedre forståelse av språk og kulturelle normer i landet og den andre som et introduksjonskurs om kompetanse og karriereorientering med tanke på å komme inn på arbeidsmarkedet. Læringspakkene er utviklet på en slik måte at de legger til rette for å lære og tilegne seg kompetanse gjennom historiske emner, kunst og kulturell læring for deltakere som er flyktninger, men de kan justeres for bruk med andre utsatte grupper med traumer og kommunikasjonsvansker. Ved definering av kompetanser blir det tatt hensyn til EU-litteraturen, som peker på tre komponenter: en kunnskapskomponent, en atferdsdel og en verdikomponent.

Her kan du lese om Læringspakkene REHAC.

 

Den håndboken REHAC er et banebrytende produkt av prosjektet, oppsummerer de viktigste resultatene og gir et vell av eksempler på virkelige gjennomføringen av REHAC læringsaktiviteter, samt et vedlegg av detaljert beskrivelse av alle læringsaktiviteter, gir veiledning til undervisning og omsorg fagfolk på gjennomføringen.

Her kan du lese om håndboken REHAC.